godenspijs amsterdam, kok aan huis

Privacybeleid

Godenspijs Amsterdam, gevestigd aan Rijshoutweg 1 A 20, 1505LH Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact

Joey de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Godenspijs Amsterdam Hij is te bereiken via info@godenspijsamsterdam.nl. Of Tel. 0628211901.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Godenspijs Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Godenspijs Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@godenspijsamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Godenspijs Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Godenspijs Amsterdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Godenspijs Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Godenspijs Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Godenspijs Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Godenspijs Amsterdam uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Godenspijs Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Godenspijs Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@godenspijsamsterdam.nl.

Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen;
 • Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN zwart te maken op de kopie.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Informatie over uw rechten:

 • Inzage: U kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en hoe we deze gebruiken.
 • Correctie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om deze te corrigeren of aan te vullen.
 • Verwijdering: U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen uw verzoek in overweging nemen en u laten weten of we uw verzoek kunnen inwilligen.
 • Beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens nog wel mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw bezwaar in overweging nemen en u laten weten of we aan uw bezwaar kunnen voldoen.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere organisatie te sturen.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Godenspijs Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@godenspijsamsterdam.nl. Godenspijs Amsterdam heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Table Reservation